Over de organisatie

STICHTING SCRATCHDAG LATINO CANTA

Stichting Stichting Latino Canta is een organisatie rondom het organiseren van scratchdagen om Zuid-Amerikaanse muziek uit te voeren.

De Scratchdag

Een scratchdag is een onvergetelijke dag, waarbij deelnemers vanaf scratch in een dag verschillende stukken van Zuid-Amerikaanse muziek instuderen en aan het einde van de dag uitvoeren in een afsluitend concert. Het repertoire wordt, na aanmelding, aan de deelnemers toegestuurd zodat zij dat thuis kunnen instuderen. Tevens wordt de kans geboden om kennis te maken met Zuid-Amerikaanse instrumenten en ritmes.

We doen dit om mensen door en met muziek aan elkaar te verbinden.

Het Doel van de Stichting

De Stichting heeft ten doel:

 • het promoten en bevorderen van kennis van Latijns-Amerikaanse muziek in Nederland en daarbuiten;
 • het bevorderen van de verbondenheid met de Latijns-Amerikaanse cultuur;
 • het verbinden van mensen door hun gedeelde passie voor Latijns-Amerikaanse muziek;

en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder andere te bereiken door:

 • het (doen) organiseren van muzikale evenementen en workshops voor zangers en/of musici;
 • het (doen) aanbieden van (on-line) cursussen Latijns-Amerikaanse muziek;
 • het (doen) organiseren van (zang) scratchdagen, waarbij deelnemers vanaf scratch in één dag liederen instuderen en aan het einde van de dag uitvoeren in een afsluitend concert;

De stichting is mede bevoegd verkrijgingen krachtens erfrecht of schenking te aanvaarden (of te besluiten dat een verkrijging niet aanvaard wordt). Aanvaarding kan ook geschieden als aan de verkrijging een last of verplichting is verbonden.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

De stichting is bezig haar ANBI-status te verkrijgen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

 • Voorzitter: Noemi Van Ments
 • Secretaris: Ruud Kieboom
 • Penningmeester: Ronald Baan

Organisatiegegevens

 • IBAN NL45 TRIO 0320 8071 34
 • KvK-nummer 92154492
 • Postadres

Groningsestraat 315

2587 PH Den Haag